Resilience

 

 

Siden er under konstruksjon

 

www.resilience.no er en informasjonsside som tar mål

av seg til å holde oppdaterte oversikter over:

·         forskning

·         litterautur og

·         sentrale personer,

innen kunnskapsutvikling rundt temaet Resilience.

 

For kontakt vennligst send e-post til

mail@resilience.no

 

 

 

 

English:

The page is still under construction

 

www.resilience.no is a resource page aiming to keep an

updated overview of:

·         research

·         literature and

·         significant persons,

related to the theme Resilience.

 

For contact, please e-mail

mail@resilience.no